18-20 ก.พ. เกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” ดาวศุกร์สว่างเคียงดาวเสาร์ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ

ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม น่าดูชม 18-19-20 ก.พ.นี้ ปรา […]