สำนักพระราชวังสรุปยอด ปชช.กราบพระบรมศพรวม 337 วัน 12.7 ล้านคน

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvNzU0LzM3NzE5OTQvbmV3czA4LmpwZw==

สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ วันสุดท้าย 110,889 คน รวม 337 วัน 12,739,531 คน ยอดถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินทั้งสิ้น 889,545,100.01 บาท

สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 5 จนถึงเวลา 02.18น. ของวันที่ 6 ต.ค. ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 110,889 คน รวม 337 วัน มี 12,739,531 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 7,016,818 บาท รวม 337 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 889,545,100.01 บาท

นอกจากนี้สำนักพระราชวังได้สรุปงานพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต รวม 359 วัน มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน หน่วยงานและประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศล 252 วัน (22 ม.ค.-30 ก.ย.60) เปิดให้ลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม 15 -28 ต.ค.59 รวม 14 วัน เปิดให้คนกราบสักการะพระบรมศพ (ตั้งแต่ 29 ต.ค.59 – 5ต.ค.60) บนพระที่นั่ง 337 วัน (งดกราบสักการะพระบรมศพ 1-2 ธ .ค.59 ,1 ม.ค.60, 20-21ม.ค.)

About the author: Fat news

Leave a Reply

Your email address will not be published.