157720

“ผู้บริหารFAT93” รับรางวัล “เณศไอยรา” ประเภท องค์กรสถานีวิทยุฯดีเด่น

“คุณกฤษณา ผู้บริหารFAT93” รับรางวัล”เณศไอยรา”ประเภท องค์กร สถานีวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ต้นแบบคุณค่าสังคม

S__6062460

ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดให้มีการมอบ รางวัลเณศไอยรา “รางวัลสื่อสารมวลชน” วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ “รางวัลแห่งความสำเร็จ” บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ ประจำปี 2561 PRESS AWARDS 2018 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน วิภาวดี – รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

S__6062458

ซึ่ง รางวัล”เณศไอยรา” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย เชิดชู สรรเสริญและให้กำลังใจเหล่าคนบันเทิง ซึ่งสามารถดำรงตนประกอบ หน้าที่การงาน จนประสบความสำเร็จหรือมีผลงานและปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและต่อวัฒนธรรมอันดีงามมีผลงานก่อประโยชน์สร้างสรรค์สังคมที่ดี 

S__6062455

โอกาสนี้ คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์  ผู้บริหาร FAT93RADIO THAILAND เข้ารับรางวัล ประเภท องค์กร สถานีวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี PRESS AWARDS 2018

 

 

www.fat93.com

 

About the author: fat93

Leave a Reply

Your email address will not be published.