fat news

ผู้ปกครองรายจ่ายเพิ่มรับเปิดเทอม 2561 คาดเงินสะพัด 2.75 หมื่นล้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเปิดเทอมใหญ่ 2561 เงินสะพัด 27,500 ล้านบาท ผู้ปกครองรายจ่ายเพิ่มขึ้น ชี้ ส่วนใหญ่กลัวเงินไม่พอจ่าย ปรับตัวซื้อของน้อยลง เลือกที่ราคาไม่แพง 

new003t

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลสำรวจตัวเลขรายจ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2561 จากผู้ที่มีบุตรหลานตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 64% มีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม จากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น หลายคนจึงปรับตัว ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หารายได้เสริม รวมถึงซื้อชุดนักเรียน หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนในราคาประหยัด

ทั้งนี้ เด็กนักเรียน 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเฉลี่ยคนละ 17,187 บาท โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1.6 ล้านคน จึงรวมเป็นเงินสะพัด 27,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จากช่วงเปิดเทอมใหญ่ปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายเกือบทุกรายการมีการปรับเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

– ค่าเทอม 13,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3%

– ค่าบำรุงการศึกษา 4,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2%

– ค่ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียน 4,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4%

– เรียนกวดวิชา 1,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2%

– เรียนเสริมทักษะ 470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.5%

– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น รถรับ-ส่ง 410 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5%

20180511021539_4313269075.

 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดนักเรียน หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ปรับลดลง 3.8% มาอยู่ที่ 3,270 ล้านบาท เนื่องจากผู้ปกครองเลือกซื้อในจำนวนที่น้อยลง และมองหาสินค้าราคาถูก ส่วนที่มาของเงินที่ใช้ในช่วงเปิดเทอมนั้น ส่วนใหญ่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และใช้เงินออมที่มี นอกจากนี้บางส่วนมีการยืมจากญาติ เพื่อน คนรู้จัก กู้เงินจากทั้งในและนอกระบบ เล่นแชร์ รวมถึงพึ่งโรงรับจำนำ

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก

kapook.com

 

 

 

 

About the author: Fat news

Leave a Reply

Your email address will not be published.