27 มิ.ย.นี้ ชวนส่อง ‘ดาวเสาร์’ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สดร. เผยวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี สังเกตด้วยตาเปล่าชัดเจน

วันนี้ (21 มิ.ย.61) ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ โลก และดาวเสาร์
เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน มีโลกอยู่ตรงกลาง ส่งผลให้ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุด ระยะห่างประมาณ
1,353 ล้านกิโลเมตร เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสังเกตการณ์

54-768x480

เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ตลอดคืนและมีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย มีค่าความสว่างปรากฏประมาณ 0.1 (ความสว่างปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงประมาณ -12.6) และสามารถสังเกตดาวเสาร์ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ปรากฏทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนูต่ำกว่าดวงจันทร์ลงมาเล็กน้อย
(วันดังกล่าวดวงจันทร์อยู่ในช่วงข้างขึ้น 14 ค่ำ)

หากสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดหน้ากล้องตั้งแต่ 4 นิ้ว และมีกำลังขยาย 50 เท่าขึ้นไป จะมองเห็นวงแหวนหลักของดาวเสาร์ได้ชัดเจน รวมถึงช่องว่างแคสสินีและดวงจันทร์บริวารบางดวง วงแหวนดาวเสาร์ที่มองเห็นผ่านกล้องโทรทรรศน์มีความกว้างกว่า 80,000 กิโลเมตร เศษวัตถุในวงแหวนยังสะท้อนแสงได้ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ สดร. เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.เชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความสวยงามของวงแหวนดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ณ จุดสังเกตการณ์หลัก 4 จุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา และเครือข่ายโรงเรียนอีกกว่า 360 แห่งทั่วประเทศ (ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/NARITpage )

ขอบคุณข่าวและภาพจาก

news.mthai.com

 

21 มิถุนายน 2561 ‘วันครีษมายัน’ กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

1-26

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เผย 21 มิถุนายน 2561 เป็น วันครีษมายันกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีทางซีกโลกเหนือ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด

 นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมิถุนายนดวงอาทิตย์จะตกค่อนข้างช้า กว่าจะตกลับขอบฟ้าก็เป็นเวลาใกล้หนึ่งทุ่ม เนื่องจากเป็นเดือนที่ประเทศทางซีกโลกเหนือได้รับปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์นานที่สุดในรอบปี เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง (ใช้เวลาประมาณ 1 วัน) ขณะเดียวกันโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ปี)
          และเนื่องจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับแนวโคจรรอบดวงอาทิตย์ ส่วนของโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จึงแตกต่างกันไป รวมถึงรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกตั้งฉากกับพื้นโลกก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของแนวทางการโคจร ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน และมีอุณหภูมิต่างกัน เป็นสาเหตุของการเกิดฤดูกาล
2-20
วันที่ 21 มิถุนายนนี้ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด จึงเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือ ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “วันครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) หรือ Summer Solstice
          สำหรับประเทศไทยในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 05.51 น. และตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.47 น. ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลารวมกว่า 12 ชั่วโมง 56 นาที (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร)
3-16
นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำว่า “Solstice” เป็นภาษาอินโดยูโรเปียน Stice หมายถึง สถิต หรือ หยุด ดังนั้น Summer Solstice หมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์ไม่เคลื่อนที่ เพราะดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อย ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคมและหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่ 21 มิถุนายน หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เคลื่อนที่ลงมาทางใต้ ในทางฤดูกาลนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ และเริ่มต้นฤดูหนาวในซีกโลกใต้
4-8
ในระยะเวลา 1 ปี ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ได้แก่
        1. วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox) ในปี 2561 ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนพอดี นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
        2. วันครีษมายัน (ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) ในปี 2561 ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว
        3. วันศารทวิษุวัต (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) ในปี 2561 ตรงกับวันที่ 23 กันยายน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนพอดี นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
        4. วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) (Winter Solstice) ในปี 2561 ตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปี หรือที่คนไทยเรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว” สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ ช่วงกลางวันจะยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศประจำวันที่ 20 มิ.ย.2561

35541273_1924257820970723_1290898458567245824_n

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 มิ.ย.2561 เผย ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ตะวันออก ใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

18673330_1555642814447074_3951817253102261935_o-2

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง

ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี และขอนแก่น อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขนธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่ม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

26-09-17-1

เปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

กระทรวงการคลังแถลงข่าวการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) ว่า จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล (ทีมไทยนิยมฯ) พบว่า มีประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการลงทะเบียนฯ) ปี 2560

maxresdefault-5

โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพิจารณาหลักการและกำหนดแนวทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ต้องมีคุณสมบัติเหมือนการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ดังนี้

1) สัญชาติไทย

2) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)

3) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พันธบัตร และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท (ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

(5.1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว

(5.1.1.1) บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

(5.1.1.2) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

(5.1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

(5.2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ นอกจากนี้ การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ เงินฝากธนาคาร การถือครองที่ดิน หนี้สิน เป็นต้น อีกทั้งยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการของรัฐต่อไป

2. กลไกการดำเนินการ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ทีมไทยนิยมฯ เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนในปี 2560 ได้ และสอบถามประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ

ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และใช้กลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดกรองผู้เข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ

2) ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำโดยกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง

3) กระทรวงการคลัง เชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลการยื่นชำระภาษี กรมสรรพากร ฐานข้อมูลบำนาญ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินจากประชาชน

พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย สลากออมทรัพย์ของ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. และข้อมูลจากฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำมาประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

4) ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้จากทีมไทยนิยมฯ ประจำพื้นที่ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th

5) หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะออกบัตรฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป โดยแจกจ่ายบัตรฯ ผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแต่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 2560 มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะเป็นข้อมูลสำคัญในการทำมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

 

ขอบคุณข่าวและภาพจาก

news.mthai.com

สิ้นสุดการรอคอย! เปิด โปรแกรม ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2018ทุกคู่

หลังจากรอคอยกันมานาน ในที่สุดทั้ง 3 ช่องประกอบด้วย ทรูโฟร์ยู อมรินทร์ทีวี และททบ.5 ได้ประกาศโปรแกรม ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก2018 ที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-15 ก.ค. ออกมาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

34882953_1865455096852680_3659538407954055168_n-1

รอบแบ่งกลุ่ม
วันที่ 14 มิ.ย. รัสเซีย เจ้าภาพ พบ ซาอุดีอาระเบีย เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดพร้อมกันทั้ง 3 ช่อง

วันที่ 15 มิ.ย. อียิปต์ พบ อุรุกวัย เวลา 18.30 น. ช่องอมรินทร์ทีวี, โมร็อกโก พบ อิหร่าน 21.30 น. ช่องททบ.5

วันที่ 16 มิ.ย. โปรตุเกส พบ สเปน เวลา 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, ฝรั่งเศส พบ ออสเตรเลีย เวลา 16.30 น. ช่อง ททบ.5, อาร์เจนติน่า พบ ไอซ์แลนด์ เวลา 19.30 น ทรูโฟร์ยู, เปรู พบ เดนมาร์ก เวลา 22.30 น. อมรินทร์ทีวี

วันที่ 17 มิ.ย. โครเอเชีย พบ ไนจีเรีย 01.30 น. ทรูโฟร์ยู, คอสตาริกา พบ เซอร์เบีย เวลา 18.30 น. อมรินทร์ทีวี, เยอรมนี พบ เม็กซิโก เวลา 21.30 น. ช่องททบ.5

วันที่ 18 มิ.ย. บราซิล พบ สวิตเซอร์แลนด์ เวลา 00.30 น. อมรินทร์ทีวี, สวีเดน พบ เกาหลีใต้ เวลา 18.30 น. ช่องททบ.5, เบลเยี่ยม พบ ปานามา เวลา 21.30 น. ช่องทรูโฟร์ยู

วันที่ 19 มิ.ย. ตูนีเซีย พบ อังกฤษ เวลา 00.30 น. ช่อง ททบ.5, โคลัมเบีย พบ ญี่ปุ่น เวลา 18.30 น. ช่อง ทรูโฟร์ยู, โปแลนด์ พบ เซเนกัล เวลา 21.30 ช่องอมรินทร์ ทีวี

วันที่ 20 มิ.ย. รัสเซีย พบ อียิปต์ เวลา 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, โปรตุเกส พบ โมร็อกโก เวลา 18.30 น. อมรินทร์ทีวี, อุรุกวัย พบ ซาอุดีอาระเบีย เวลา 21.30 น. ช่อง ททบ. 5

วันที่ 21 มิ.ย. อิหร่าน พบ สเปน เวลา 00.30 น. อมรินทร์ทีวี, เดนมาร์ก พบ ออสเตรเลีย เวลา 18.30 น. ช่องททบ.5, ฝรั่งเศส พบ เปรู เวลา 21.30 น. ทรูโฟร์ยู

วันที่ 22 มิ.ย. อาร์เจนติน่า พบ โครเอเชีย เวลา 00.30 น. ช่องททบ5, บราซิล พบ คอสตาริกา เวลา 18.30 น. ทรูโฟร์ยู, ไนจีเรีย พบ ไอซ์แลนด์ เวลา 21.30 น. อมรินทร์ทีวี

35143694_1865455133519343_1975285567151144960_n

วันที่ 23 มิ.ย. เซอร์เบีย พบ สวิตเซอร์แลนด์ เวลา 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, เบลเยี่ยม พบ ตูนีเซีย เวลา 18.30 น. อมรินทร์ทีวี, เกาหลีใต้ พบ เม็กซิโก เวลา 21.30 น. ช่องททบ.5

วันที่ 24 มิ.ย. เยอรมนี พบ สวีเดน เวลา 00.30 น. อมรินทร์ทีวี, อังกฤษ พบ ปานามา 18.30 น. ช่องททบ.5, ญี่ปุ่น พบ เซเนกัล เวลา 21.30 น. ทรูโฟร์ยู

วันที่ 25 มิ.ย. โปแลนด์ พบ โคลัมเบีย เวลา 00.30 น. ช่องททบ 5, อรุกวัย พบ รัสเซีย 20.30 น. ทรูโฟร์ยู, ซาอุดีอาระเบีย พบ อียิปต์ 20.30 น. อมรินทร์ทีวี

วันที่ 26 มิ.ย. อิหร่าน พบ โปรตุเกส 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, สเปน พบ โมร็อกโก 00.30 น. อมรินทร์ทีวี, เดนมาร์ก พบ ฝรั่งเศส เวลา 20.30 น. ททบ.5, ออสเตรเลีย พบ เปรู 20.30 น. อมรินทร์ทีวี

วันที่ 27 มิ.ย. ไนจีเรีย พบ อาร์เจนติน่า 00.30 น. ททบ 5, ไอซ์แลนด์ พบ โครเอเชีย 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, เม็กซิโก พบ สวีเดน 20.30 น. ช่อง 5, เกาหลีใต้ พบ เยอรมนี 20.30 น. ทรูโฟร์ยู

วันที่ 28 มิ.ย. เซอร์เบีย พบ บราซิล 00.30 น. อมรินทร์ทีวี, สวิตเซอร์แลนด์ พบ คอสตาริกา 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, ญี่ปุ่น พบ โปแลนด์ 20.30 น. อมรินทร์ทีวี เซเนกัล พบ โคลัมเบีย 20.30 น. ททบ5

วันที่ 29 มิ.ย. ปานามา พบ ตูนีเซีย 00.30 น. อมรินทร์ทีวี, อังกฤษ พบ เบลเยี่ยม 00.30 น. ททบ.5

35160618_1865455176852672_4478269937483251712_n

รอบ 16 ทีมสุดท้าย

วันที่ 30 มิ.ย. 1C พบ 2D เวลา 20.30 น. ทรูโฟร์ยู
วันที่ 1 ก.ค. 1A พบ 2B เวลา 00.30 น. อมรินทร์ทีวี, 1B พบ 2A เวลา 20.30 น. ททบ5
วันที่ 2 ก.ค. 1D พบ 2C เวลา 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, 1E พบ 2F เวลา 20.30 อมริทร์ทีวี
วันที่ 3 ก.ค. 1G พบ 2H เวลา 00.30 น. ททบ.5, 1F พบ 2E เวลา 20.30 น. ทรูโฟร์ยู
วันที่ 4 ก.ค. 1H พบ 2G เวลา 00.30 น. อมรินทร์ ทีวี

รอบ 8 ทีมสุดท้าย

วันที่ 6 ก.ค. เวลา 20.30 น. ช่อง ททบ5
วันที่ 7 ก.ค. เวลา 00.30 น. ทรูโฟร์ยู, เวลา 20.30 น. อมรินทร์ทีวี
วันที่ 8 ก.ค. เวลา 00.30 น. ททบ 5

รอบรองชนะเลิศ

วันที่ 11 ก.ค. เวลา 00.30 น. พร้อมกัน 3 ช่อง
วันที่ 12 ก.ค. เวลา 00.30 น. พร้อมกัน 3 ช่อง

ชิงอันดับ 3

วันที่ 14 ก.ค. เวลา 20.30 น. ช่องทรูโฟร์ยู

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 15 ก.ค. เวลา 21.00 น. พร้อมกัน 3 ช่อง

 

ขอบคุณข่าวและภาพจาก

www.khaosod.co.th

 

 

เตือนประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อ ‘การพนันฟุตบอล’ ออนไลน์

PNSOC610610002001801

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักทางสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อการพนันฟุตบอลออนไลน์

การเปิดตัวสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักทางสังคม ที่จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนวานนี้ ซึ่งได้มีเปิดตัวภาพยนตร์สั้น 8 นาที จำนวน 5 เรื่อง ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนแนวคิดการรณรงค์

123-3

โดยผลงาน 5 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง เสี่ยง จากทีมนิเทศเกษตรฟิล์ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องจุดจบเดียวกัน In the End จากโรงเรียนขุมยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง คู่ตรงข้าม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง Sball Bet จากสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีษะเกษ และเรื่อง Just Do IT จากสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทัน ก่อนตกเป็นเหยื่อพนันบอลโลก 2018

ทั้งนี้นางสาวนฤมล กูสนั่น นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมทีมนักแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า การทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง คู่ตรงข้าม ต้องการสื่อถึงเยาวชนไทยทุกคน ว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ เป็นมุมมองที่สะท้อนถึงไทยแลนด์ 4.0 ที่โลกออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันได้ฝากให้เยาวชนไทยทุกคนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของการพนัน พร้อมช่วยกันรณรงค์ให้การพนันหมดไปจากสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์สั้นทั้งหมด จะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ อาทิ Facebook Line สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และช่องทางต่างๆ ของภาคีเครือข่าย เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนันฟุตบอลออนไลน์ต่อไป

 

ขอบคุณข่าวและภาพจาก

news.mthai.com

สธ.สั่งเฝ้าระวังต่อเนื่อง เชื้อ ‘อีโคไล’ ระบาด แนะปชช. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

05-06-18-7

สธ. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เชื้อ’อีโคไล’อย่างต่อเนื่อง ทั้งในไทยและต่างประเทศ แนะปชช.’กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ’

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ ( 5 มิ.ย. 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้ออีโคไลชนิดรุนแรงเมื่อวานนี้( 4 มิ.ย.ว่า

ในส่วนของประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของเชื้ออีโคไล (E. coli) ทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เข้มข้นและต่อเนื่อง ในขณะนี้ไทยยังไม่พบการติดเชื้ออีโคไลชนิดรุนแรงแต่อย่างใด

05-06-18-8

ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังและตรวจจับโรคของประเทศไทย โดยอย่าตื่นตระหนกกับเรื่องดังกล่าว แต่ขอให้ตระหนักและป้องกันตนเอง เนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้าผักจากต่างประเทศน้อย เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถผลิตพืชผักบริโภคเองได้ตลอดปี

และขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง โดยเรื่องดังกล่าวนี้ ประเทศไทยมีการดูแลใน 2 ส่วน คือ

1.การดูแลอาหารปลอดภัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในผัก ผลไม้หรืออาหารประเภทต่างๆ

2.การเฝ้าระวังโรค ซึ่งมีกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ที่มีระบบดูแลการเจ็บป่วยทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาล หากพบการเจ็บป่วยต้องสงสัยจะมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยกลุ่มโรคอาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง เป็นต้น

สำหรับเชื้ออีโคไลในไทยที่มีการพบเชื้อเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ตัวเชื้อบางตัว ซึ่งความรุนแรงของผู้ที่รับเชื้ออีโคไล จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เช่น ปริมาณของเชื้อ หรือผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เป็นต้น ส่วนอาการของผู้ที่ได้รับเชื้ออีโคไล

อาจมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวปนมูกเลือด ปวดเกร็งท้อง อาเจียน หากประชาชนมีอาการดังกล่าวข้างต้น ให้ดื่มน้ำสารเกลือแร่ (ORS) ทดแทน และหากภายใน 48 ชั่วโมงอาการยังไม่ดีขึ้น มีอาการท้องร่วงรุนแรง หรือมีอาการปวดเกร็งท้องร่วมกับถ่ายปนมูกเลือด ขอให้รีบพบแพทย์ทันที

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า วิธีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร คือการปรุงสุกผ่านความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ความร้อนจะทำลายเชื้อโรค รวมทั้งไข่พยาธิที่อาจปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้ ส่วนผู้บริโภคผักสด

โดยเฉพาะผักสลัดหรือผักจิ้มน้ำพริก ขอให้ล้างผักก่อนด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ผักที่เป็นกาบเป็นหัว เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ให้ลอกเปลือกชั้นนอกทิ้งไป และแกะกลีบหรือใบออกจากต้น คลี่ใบระหว่างการล้างเพื่อให้น้ำผ่านได้ทั่วถึง ควรล้างผ่านน้ำไหลนานประมาณ 2 นาที จะช่วยลดการปนเปื้อนทั้งเชื้อโรค สารพิษตกค้าง รวมทั้งพยาธิได้

ส่วนวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ขอบคุณข่าวและภาพจาก

news.mthai.com/

เชิญชวน ชอป ชิม ของดีทั่วประเทศ (ตลาดรัตนโกสินทร์ ณ เชียงราย) 4-8 มิถุนายน 61 ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย

34324006_838880026302801_607980473611714560_o

เชิญชวน ชอป ชิม ของดีทั่วประเทศ (ตลาดรัตนโกสินทร์ ณ เชียงราย) 4-8 มิถุนายน 61 ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย
@ตลาดรัตนโกสินทร์ ณ เชียงราย
4-8 มิถุนายน 61 ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย
อย่ามัวแต่ฮากันเองคลื้นเคลงในกะลานะจ๊ะ แสดงความเป็นไทยออกมาให้หมด โชว์ความสวยให้โลกรู้ วันที่ 4-8 มิถุนายน 61 @ ตลาดรัตนโกสินทร์ งานดีๆ ที่มีเพื่อคุณการที่เราอยากจะสวยในแบบไทย สวยแบบจัดเต็ม แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะไปแต่งโชว์ใครดี หรือแต่งไปที่ไหนดี แต่ ณ เวลานี้ มีพื้นที่ให้แสดงความเป็นไทยได้อย่างเต็มที่ ที่งาน ตลาดรัตนโกสินทร์ วิถีไทย ส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทย เป็นตลาดแนวไทยฮิปเตอร์ครั้งแรกในเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น  การจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าดังๆ กว่า 30 บู๊ธ อาหารเครื่องดื่ม ขึ้นชื่อทั่วประเทศไทย มาให้คุณได้ลิ้มรสกันให้จุใจ และมีการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยโบราณและความเท่ได้อย่างลงตัว การสาธิตอาชีพอินเทรนสร้างรายได้ในช่วงกลางวัน รวมไปถึงการประกวด หนูน้อยรัตนโกสินทร์ หนุ่มสาวรัตนโกสินทร์ ในช่วงกลางคืน ที่ได้รับความนิยมมากมาย และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนที่สนใจสามารถรร่วมกิจกรรมของงานได้ก็คือ การประกวดภาพถ่าย Photo Creative contestเป็นการถ่ายภาพบริเวณพื้นที่จัดงาน ถ่ายยังไงให้แปลก ถ่ายยังไงให้ Creative ที่สุด ชิงเงินรางวัลกว่า 3,000 บาท  ตลาดรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นในวันที่ 4-8 มิถุนายน 61 งานมีสองช่วง ทั้งกลางวันและกลางคืน แท็กเพื่อนพ้องน้องพี่

แท็กลูก หลาน ชวนกันแต่งตัวเท่ๆห์ คูลๆ มากันนะ งานดีๆ อย่าลืมแต่งชุดไทย มาเที่ยวกันเพราะความสวยงามของความเป็นไทย ไม่เคยเก่าเลย

 

 

ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม