fat news

เตือนประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อ ‘การพนันฟุตบอล’ ออนไลน์

PNSOC610610002001801

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักทางสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อการพนันฟุตบอลออนไลน์

การเปิดตัวสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักทางสังคม ที่จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนวานนี้ ซึ่งได้มีเปิดตัวภาพยนตร์สั้น 8 นาที จำนวน 5 เรื่อง ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนแนวคิดการรณรงค์

123-3

โดยผลงาน 5 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง เสี่ยง จากทีมนิเทศเกษตรฟิล์ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องจุดจบเดียวกัน In the End จากโรงเรียนขุมยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง คู่ตรงข้าม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง Sball Bet จากสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีษะเกษ และเรื่อง Just Do IT จากสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทัน ก่อนตกเป็นเหยื่อพนันบอลโลก 2018

ทั้งนี้นางสาวนฤมล กูสนั่น นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมทีมนักแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า การทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง คู่ตรงข้าม ต้องการสื่อถึงเยาวชนไทยทุกคน ว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ เป็นมุมมองที่สะท้อนถึงไทยแลนด์ 4.0 ที่โลกออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันได้ฝากให้เยาวชนไทยทุกคนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของการพนัน พร้อมช่วยกันรณรงค์ให้การพนันหมดไปจากสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์สั้นทั้งหมด จะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ อาทิ Facebook Line สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และช่องทางต่างๆ ของภาคีเครือข่าย เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนันฟุตบอลออนไลน์ต่อไป

 

ขอบคุณข่าวและภาพจาก

news.mthai.com

About the author: Fat news

Leave a Reply

Your email address will not be published.