หนี้

แบงก์ชาติ ชี้คนไทยหนี้ท่วมหัว พุ่งเป็นอันดับ 2 เอเชีย เกษียณแล้วยังไม่หมดหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทยเผย ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ชี้เป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย เกษียณแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่หมด

หนี้ครัวเรือนไทย
         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระบุว่า หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทย เพิ่มขึ้นกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 10 ปี จากปี พ.ศ. 2552 ค่า GDP อยู่ที่ 53.3 เปอร์เซ็น เพิ่มขึ้นเป็น 78.6 เปอร์เซ็นของ GDP ในปี 2561

นอกจากนี้ ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยก็ยังสูงเป็นอันดับที่สองของเอเชีย รองจากประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย ซึ่งคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของคนไทยอายุ 30 ปี มีหนี้ 1 ใน 5 ของกลุ่มคนอายุ 29 ปี เป็นหนี้เสีย (NPLs) โดยจากคนไทย 21 ล้านคนที่มีหนี้ กว่า 3 ล้านคน หรือ 15.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นหนี้เสีย

         ทั้งนี้ คนไทยอายุ 60-69 ปี มีหนี้เฉลี่ย 453,438 บาทต่อราย และคนไทยอายุ 70-79 ปี มีหนี้เฉลี่ย 287,932 บาทต่อราย ทำให้คนไทยเป็นหนี้นานขึ้น แม้เกษียณแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่หมด
หนี้ครัวเรือนไทย
ข้อมูล : https://money.kapook.com/view213161.html

About the author: รัตนโชค

Leave a Reply

Your email address will not be published.