18-20 ก.พ. เกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” ดาวศุกร์สว่างเคียงดาวเสาร์ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ

ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม น่าดูชม 18-19-20 ก.พ.นี้ ปรา […]

ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562 วันที่ 26 ม.ค. ถึง วันที่ 4 ก.พ. 2562 ที่สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย

ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562 วันที่ […]

เชิญชวน ช๊อป ชิม ชิล ในงานเทศกาลอาหารเชียงราย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2562 ณ ลานเวทีรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย

  “นครเชียงราย ก้าวสู่เมืองแห่งอาหารปลอดภัย” จัดงาน เทศ […]