ceo

Biography

สถานีวิทยุ FAT93 RADIO THAILAND เดิมคือ FAT93 CHIANGRAI ก่อตั้งขึ้นโดยคุณวิภาส-คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ในปี 2551 ตั้งแต่ได้มีการอนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถจับจองคลื่นความถี่ในระยะรัศมีความควบคุมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรับทราบข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว ทันท่วงที สถานีวิทยุ FAT93 RADIO THAILAND ได้ถือครองหมายเลขคลื่นความถี่ 93.0 Mhz ซึ่งถือได้ว่าเป็นเลขคลื่นที่สวยงาม สามารถรับฟังได้ชัดเจน – คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหารสถานีฯในฐานะประสบการณ์เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นผู้ประกาศข่าว และ สาขาการเรียนในระดับ อุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์โดยตรง ประกอบกับ การเรียนในระดับมหาบัณฑิต ด้านสาขาบริหารธุรกิจ เลยได้นำความรู้ทั้งหมดมาผนวกให้เกิดความเหมาะสมของรายการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่ม ตรงประเด็น และ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จด้วยทีมงานที่เก่ง มีความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล จึงทำให้รูปแบบรายการวิทยุ การใส่ใจในเนื้อหาการนำเสนอของทีมนักจัดรายการวิทยุดีเยี่ยม จึงทำให้สามารถครองหัวใจของผู้ฟังชาวเชียงรายและใกล้เคียงได้ไม่ยากเลย – หน้าที่จากนี้ไปคือการพัฒนาตนเองของคลื่นความถี่ 93.0 Mhz ให้มีความก้าวหน้า สู่ความเป็นสากล มากยิ่งขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทั่วโลกผ่านทาง www.fat93.com

 

Personal Info

  • +053 756692
  • 693/173 Moo 24 Tambon Robwieng, Amphur Muang, Chiangrai 57000 Thailand