FAT PHONE IN  – ประจำเดือนนี้

วันที่ 2 ตุลาคม 61
โฟนอิน คิงส์ ชนาวิทย์ เพลง หนังสือเล่มเก่า เวลา 16.40-16.50 น. ช่วงดีเจพี่ปังแมน

 


 

.วันที่ 3 ตุลาคม 2561
โฟนอินศิลปิน โรเชล ภัทรีญา เพลง Gone  เวลา 14.40-14.50 น. ช่วงดีเจพี่นุ่ม

 

แล้วพบกันที่ FAT 93 RADIO THAILAND
www.fat93.com