FAT PHONE IN  – ประจำเดือนนี้

วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.40-13.50 น.
ช่วงดีเจ โอเมก้า … ศิลปิน : The Human (เดอะฮิวแมน ) เพลง อย่าให้เขาต้องเจอ

 


 

วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 20.40-20.50 น.
ช่วงดีเจ ปังแมน … ศิลปิน : คชา นนทนันท์ เพลง I Found You

 

แล้วพบกันที่ FAT 93 RADIO THAILAND
www.fat93.com