top of page
ค้นหา
 • supattra24051988

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ซื้ออะไรได้เงินคืน มาเช็กเงื่อนไขกัน !


เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลไฟเขียวออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับโครงการ "ช้อปดีมีคืน" โดยให้ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเพดานสูงสุด 30,000 บาท สำหรับการยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2566 ส่วนจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนั้น เรารวบรวมข้อมูลมาแจกแจงให้ทราบกันแล้ว

ช้อปดีมีคืน เริ่มเมื่อไหร่โครงการช้อปดีมีคืนที่รัฐบาลไฟเขียวครั้งนี้ จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 46 วัน เท่ากับว่าจะใช้สิทธิ์ได้ในปี 2565 เท่านั้นช้อปดีมีคืน 2564 มีไหมสำหรับในปี 2564 ไม่มีโครงการช้อปดีมีคืนออกมา ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้เพื่อลดหย่อนภาษี 2564 ได้


ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เช่น

 • ซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 10,000 บาท

 • ซื้อสินค้ามูลค่า 50,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 30,000 บาท เท่านั้นช้อปดีมีคืน 2565 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?


 • เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้

ส่วนคนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วนั่นเอง จึงไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากช้อปดีมีคืนไปหักภาษีได้
ช้อปดีมีคืน ต้องลงทะเบียนไหม


ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เลย เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป

ช้อปดีมีคืน 2565 ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง ?ภาพจาก Wayne0216/Shutterstock

สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี 2565 ตามโครงการช้อปดีมีคืนครั้งนี้ ได้แก่


สินค้าและบริการในประเทศที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

คือต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย และเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เท่านั้น


สินค้าโอทอป (OTOP)

ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptodayช้อปดีมีคืน 2565 ซื้อสินค้าอะไรลดหย่อนภาษีไม่ได้ ?สินค้าและบริการบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2565 ได้ อาทิ 1. สุรา เบียร์ และไวน์ 2. ยาสูบ 3. น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ 4. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 5. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 6. บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 7. ค่าที่พักในโรงแรม 8. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต 9. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย 10. ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เช่น หากสมัครสมาชิกฟิตเนส 1 ปี โดยจ่ายเงินในวันที่ 1 มกราคม 2565 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ เพราะมีระยะเวลาให้บริการเกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น

 • ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป

 • เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา

 • ทองคำแท่ง

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • ค่าทำศัลยกรรม


ช้อปดีมีคืน 2565 ได้เงินคืนเท่าไหร่ ?ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ถ้าซื้อสินค้า 30,000 บาท ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหักภาษีได้ 30,000 บาทเลย แต่จะลดหย่อนได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง ซึ่งต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ โดยในแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามตารางต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่น

 • มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาท อยู่ที่ฐานภาษี 5% ถ้าใช้จ่ายในโครงการช้อปดีมีคืนแบบเต็มแม็กซ์ 30,000 บาท ก็จะหักลดหย่อนภาษีได้ 1,500 บาท

 • มีเงินได้สุทธิ 600,000 บาท ตกฐานภาษี 15% ถ้าซื้อสินค้าไป 20,000 บาท ก็จะประหยัดภาษีได้ 3,000 บาท


ดังนั้น คนที่ใช้สิทธิ์ได้คุ้มค่าที่สุดคือ คนที่มีฐานภาษี 35% เพราะถ้าซื้อสินค้า 30,000 บาท จะนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,500 บาท เท่ากับได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าไป 35% โดยปริยาย ส่วนผู้ที่เสียภาษีในอัตราน้อย ๆ เช่น คนที่มีเงินเดือน 30,000 บาท เสียภาษีเพียงแค่ 5% อาจต้องพิจารณาด้วยว่าสินค้าที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือไม่ เพราะหากต้องซื้อของมูลค่า 30,000 บาท เพื่อแลกกับส่วนลดเพียงแค่ 1,500 บาท อาจไม่คุ้มค่า ยกเว้นว่ามีของที่ต้องการซื้ออยู่แล้วก็ถือว่าได้ส่วนลด 5% พอดี

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page