top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนkaran suksakul

ตรุษจีนปีนี้ไหว้อะไรให้เฮง

วันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 23-25 มกราคม 63 🏮 (วันจ่าย-วันไหว้-วันเที่ยวตามลำดับ)

🎋 ส่วนของไหว้ตรุษจีนแต่ละอย่างสื่อความหมายมงคลอย่างไรไปดูกัน...


🍖 อาหาร : 🍖- หมู = ความอุดมสมบูรณ์- เป็ด = สิ่งบริสุทธิ์- ไก่ = ความสง่างาม ยศตำแหน่ง และความขยันขันแข็ง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไก่ขันตรงเวลาในตอนเช้าแสดงถึงการรู้งาน และต้องเป็นไก่เต็มตัวที่มี หัว ตัว ขา ปีก แสดงถึงความสมบูรณ์
- ปลาทั้งตัวหรือปลาหมึก = เหลือกินเหลือใช้ ปลาทั้งตัวเป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบรูณ์- บะหมี่ยาว/หมี่ซั่ว = อายุยืนยาว


- ข้าว = การระลึกถึงบรรพบุรุษ ความมั่งคั่งร่ำรวย


- ถั่วตัด = แท่งเงิน🍊 ผลไม้ : 🍊


- ส้ม = โชคดี ร่ำรวย
- กล้วย = ในภาษาจีนหมายถึง กำไร กวักโชคลาภ และขอให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง- องุ่น = เจริญรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า- สาลี่ = มั่นคง เงินทองมากมาย

-แก้วมังกร = ความยิ่งใหญ่ที่นำความอุดมสมบูรณ์มา

🍭 ขนม : 🍭ขนมเข่ง = หวานชื่น ห่อในใบตองหมายถึงความหวานชื่น สมบูรณ์

ขนมเทียน = หวานชื่น ราบรื่น รูปทรงขนมเป็นสามเหลี่ยมมีลักษณะเป็นมงคลเหมือนเจดีย์ขนมเปี๊ยะ = ความพร้อม ความสมบรูณ์
ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


bottom of page