top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนกรัณพงศ์ Bankiie

สธ. เปิดสูตรฉีดชุดใหม่ ดันไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลัก ต.ค. นี้ แอสตร้าฯ ฉีดไขว้ไฟเซอร์


วันที่ 3 กันยายน 2564 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19ขณะนี้คนไทย 1 ใน 3 ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ยืนยันว่าสูตรวัคซีนไขว้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย


ทั้งนี้ มีมติอนุมัติสูตรการฉีดวัคซีนโควิดของประเทศไทย โดยการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ดังต่อไปนี้..

ฉีดวัคซีนสูตรไขว้


สูตรแรก : ใช้ในกลุ่มการฉีดวัคซีนหลักของประเทศ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม ซึ่งจะเป็นสูตรหลักของไทยในระยะนี้


- วัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค และเว้นระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ จากนั้นรับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า


สูตรที่สอง : ใช้ในกลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม แต่จะแพร่หลายในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากช่วงเวลานั้นจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้าไทย เดือนละ 10 ด้านโดส


- วัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และเว้นระยะห่าง 4 - 12 สัปดาห์จากนั้นรับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนไฟเซอร์

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น


การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ให้เว้นระยะอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังการรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยให้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า


สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับวัคซีนยังไม่ถึง 2 สัปดาห์ แล้วไปติดโควิด 19 หรือหายป่วยจากโควิด 19 แล้ว หลังรักษาหายแล้ว 1-3 เดือน ให้คนกลุ่มนี้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือวัคซีนไฟเซอร์


แต่สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน 2 เข็ม แต่ยังติดเชื้อ เมื่อหายดีแล้วยังไม่แนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นแต่อย่างใด


แผนการจัดหาวัคซีนโควิด


ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม จะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนี้...


- ซิโนแวค 12 ล้านโดส ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม เดือนละ 6 ล้านโดส


- แอสตร้าเซนเนก้า เดือนกันยายน ตอนแรกจะเข้ามาอย่างน้อย 7 ล้านโดส แต่บริษัทผู้แจ้งว่า อาจเพิ่มจำนวนส่งมอบเป็น 8 ล้านโดส, เดือนตุลาคม 10 ล้านโดส จากนั้นเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม เดือนละ 10 ล้านโดส


- วัคซีนไฟเซอร์ เดือนกันยายน 2 ล้านโดส, เดือนตุลาคม 8 ล้านโดส เดือนพฤศจิกายน และธันวาคมเดือนละ 10 ล้านโดสดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page