top of page
ค้นหา
  • supattra24051988

สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม - อะไรเปิดได้บ้าง เช็กเลย !

กทม. ประกาศผ่อนคลายกิจกรรม โรงหนัง ห้าง ร้านอาหาร เปิดได้ถึง 4 ทุ่ม เริ่ม16 ต.ค. ด้านราชกิจจากประกาศลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ส่วนพื้นที่แดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 กรุงเทพมหานคร มีประกาศฉบับที่ 44 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี และกิจกรรมในสถานการณ์โควิด 19 แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (16 ตุลาคม) เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค - ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. ร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการเวลากลางคืน ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น. - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ สามารถเปิดให้บริการได้ โดยขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. (ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และต้องสุ่มตรวจATK เจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์) - โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และยังคงปิดให้บริการส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก สวนน้ำ - สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ภายนอกอาคาร ให้สำนักงานเขตพื้นที่ประเมินและพิจารณาอนุญาต

สถานที่ที่ยังคงปิดให้บริการ มีดังนี้ - ผับ บาร์ คาราโอเกะ - อาบอบนวด - กิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร - สวนน้ำ สวนสนุก - ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม ขณะเดียวกัน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) เพื่อผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 23 จังหวัด และลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ (16 ตุลาคม 2564) โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ปรับลดเวลาการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลากลางคืน - จากเดิม 22.00 น. ถึง 04.00 น. เป็น 23.00 น. ถึง 03.00 น. ปรับลดพื้นที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี - พื้นที่ควบคุมสูงสุด จากเดิม 37 จังหวัด เหลือ 30 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ - พื้นที่ควบคุมจากเดิม มี 11 จังหวัด เพิ่มเป็น 24 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กำแพงเพชร นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ ผ่อนคลายกิจกรรม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เช่น - ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 22.00 น. จำหน่ายได้ทุกประเภทสินค้า เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุกได้ - กิจการอื่น ๆ ที่เปิดทำการ โดยกำหนดเวลาไม่เกิน 22.00 น. เช่น โรงภาพยนตร์ หรือ ฉายภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงละคร โรงมหรสพ - สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เวลาเดิมเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. ปรับเป็นเปิดดำเนินการตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. แต่ยังเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง - สถานดูแลผู้สูงอายุ โดยให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับ โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ และสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ รวมทั้งผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ - รถขนส่งสาธารณะ ทุกประเภทปรับเพิ่มความจุได้ตามความเหมาะสมของสภาพยานพาหนะ จากเดิมที่กำหนดให้บรรจุผู้โดยสารได้แค่ 75% สถานที่ซึ่งยังคงไม่อนุญาตให้เปิดบริการ - สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page