top of page
ค้นหา
  • supattra24051988

เชียงใหม่ PM 2.5 หนัก! ผู้ว่าฯ ประกาศเวิร์กฟรอมโฮม ออกบ้านใส่แมสก์กันฝุ่น


นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี (6 เม.ย.) ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (เวิร์กฟรอมโฮม) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพท่ามกลางภาวะหมอกควัน PM 2.5 ที่หนาแน่น

"ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน และหากจัดประชุมให้พิจารณาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" นายนิรัตน์ระบุในประกาศดังกล่าว

"ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ เพื่อลดการออกนอกเคหสถาน"

ประกาศดังกล่าว ยังมีมาตรการอื่นด้วย คือ การแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และประชาชนกลุ่มเบราะบางลดหรืองดการออกนอกบ้าน

ส่วนระยะเวลาที่ขอความร่วมมือนี้นาน 1 วัน คือ วันศุกร์ (7 เม.ย.) และระบุว่าถ้าสถานการณ์ฝุ่นละอองยังไม่คลี่คลาย จะออกประกาศเพิ่มเติม

มลพิษทางอากาศในหลายจังหวัดทางภาคเหนือย่ำแย่มานานหลายเดือน ขณะที่หลายวันที่ผ่านมาสถานการณ์กลับแย่ลงไปอีก

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อยู่ที่ระดับ 457 ส่วนที่ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วัดได้ที่ 354 ซึ่งสูงกว่าค่าที่เริ่มนับว่าเป็นพิษต่อการหายใจนั้นอยู่ที่ระดับ 300ขอบคุณข่าวจาก Sanook.comดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page