top of page
ค้นหา
  • supattra24051988

เพื่อไทย แถลงเดินหน้าตั้งรัฐบาล รับไม้ต่อก้าวไกล มั่นใจ 27 ก.ค. นี้ ได้นายกฯ แน่นอน

พรรคเพื่อไทย แถลงขอบคุณ พรรคก้าวไกล ส่งไม้ต่อจัดตั้งรัฐบาล เตรียมรวมเสียงพรรคอื่นและ สว. ให้เกิน 375 เสียง มั่นใจ 27 ก.ค. ได้นายกฯ แน่นอน


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 พรรคเพื่อไทยแถลงข่าว เดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตย แก้ปัญหาให้ประชาชน โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้


1. พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพรรคก้าวไกล ที่ส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลจาก 8 พรรคการเมืองเดิม ตามที่พรรคก้าวไกลได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้ว เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะได้หารือกับ 8 พรรคการเมืองเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป


2. พรรคเพื่อไทยเห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ 8 พรรคการเมืองเดิม พรรคการเมืองทั้ง 8 พรรคสามารถรวมเสียงได้ 312 เสียง ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่เห็นชอบเนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้


3. พรรคเพื่อไทยจึงมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า 375 เสียง เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจาก สมาชิกวุฒิสภา และจากพรรคการเมืองอื่น ๆ เพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุด


4. หากผลการดำเนินเป็นประการใด จะได้แจ้งให้ 8 พรรคการเมืองและสาธารณชนทราบต่อไปโดยเร็ว

ขณะที่ นายภูมิธรรม ตอบคำถามสื่อโดยเชื่อมั่นได้เสียงสนับสนุนเพียงพอ เพราะวันนี้โจทย์เปลี่ยน คราวที่แล้วเราไม่ได้หาเสียงให้เพื่อไทย แต่หาเสียงให้ 8 พรรคและให้ก้าวไกลในฐานะแกนนำ จากวันนี้จะเริ่มต้นคุยอย่างเป็นทางการในฐานะแกนจำจัดตั้งรัฐบาล มั่นใจในวันที่ 27 กรกฎาคม นี้ ได้มีนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page