top of page
ค้นหา
  • supattra24051988

5 มีนาคม วันนักข่าว สถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ประวัติและความสำคัญของ "วันนักข่าว 5 มีนาคม"


"วันนักข่าว" หรือ "วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ก่อตั้งโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2498 และนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมัยนั้นคือ นายโชติ มณีน้อย เป็นนักข่าวรุ่นบุกเบิก ก่อตั้งลงนามร่วมกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รวม 16 ฉบับ

ความสำคัญของ "วันนักข่าว" นับแต่อดีต

“วันนักข่าว” ทำให้สมาชิก และผู้ที่อยู่ในวงการแวดวงข่าวสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อทุกช่องทาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข่าวสาร มีการมอบรางวัลนักข่าวดีเด่น ภาพข่าวดีเด่น และข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ที่จุดประกายต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อสังคม


ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ได้ถือเอาวันที่ 5 มีนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นวันหยุดงานประจำปี โดยวันที่ 4 มีนาคมจะเป็นวันนัดร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดนัดเฉลิมฉลองสังสรรค์ จัดที่ ณ ที่ทำการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน


รายชื่อ 16 หนังสือพิมพ์ที่ร่วมลงนามก่อตั้งวันนักข่าว

1. หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ 2. หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ 3. หนังสือพิมพ์ข่าวสยาม 4. หนังสือพิมพ์ซินเสียง 5. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 6. หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว 7. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 8. หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย 9. หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 10. หนังสือพิมพ์หลักเมือง 11. หนังสือพิมพ์ศิรินคร 12. หนังสือพิมพ์สยามนิกร 13. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 14. หนังสือพิมพ์สากล 15. หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ 16. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์


สวัสดิการนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีบทบาทดูแล และจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิก ในปี พ.ศ. 2564 มีรายชื่อสมาชิก 2,320 คน แบ่งออกเป็นสมาชิกวิสามัญ, สมาชิกหนังสือพิมพ์, สมาชิกสื่อออนไลน์, สมาชิกนิตยสาร, สมาชิกวิทยุ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยบนเว็บไซต์สมาคมเรื่องสวัสดิการสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ แก่นักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ในอัตราดอกเบี้ยปีแรก ร้อยละ 1.99 นอกจากนี้สมาชิกสมาคมฯ ยังได้รับสิทธิ์สวัสดิการอีก 5 อย่าง ได้แก่

1. สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

2. สวัสดิการทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิก ครอบครัวละ 1 ทุน

3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกครั้งละไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง/ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ผู้ป่วยใน ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง/ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

4. สวัสดิการมรณกรรม พวงหรีดเคารพศพและเงินสวัสดิการ 5,000 บาท

5. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส อายุ 60 ปี ขึ้นไป ยกเว้นการเก็บค่าบำรุงประจำปี และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโส ผู้ป่วยนอกครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง/ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ผู้ป่วยใน ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง/ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี


ภายหลัง สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 และยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าว จนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 67 และจัดประกาศผลรางวัลข่าวดีเด่น แก่นักข่าว, ภาพข่าว ในชื่อรางวัลอิศรา อมันตกุล เพื่อเป็นการยกย่องนักข่าว และช่างภาพที่มีผลงานดีเด่นของปี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page