© 2020 FAT93RADIO THAILAND Part., Ltd

จาก  FAT93 CHIANGRAI สู่ FAT93 RADIO THAILAND

สถานีวิทยุ | FAT93RADIO THAILAND | ตำบล รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คลื่นเพลงฮิตอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

โดยคุณวิภาส-คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

ได้สร้างสรรค์รายการวิทยุที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ผ่านระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย และ สมบูรณ์แบบที่สุด

ให้ผู้ฟังสัมผัสถึงความหลากหลายของเพลง เพลิดเพลินในทุกมิติ ทันสมัยทุกช่วงรายการ

FORMAT STATION ที่คิดสร้างสรรขึ้นมาใหม่ ไม่เหมือนใคร และ เปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัย อยู่ตลอดเวลา 

ตรงใจผู้ฟังในทุกกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล จึงทำให้รูปแบบรายการวิทยุในแต่ละช่วงมีความหลากหลาย

"ที่สุดของรายการวิทยุที่ครองใจผู้ฟังยาวนานกว่า 14 ปี ของจังหวัดเชียงราย"
FAT 93 RADIO THAILAND